slide komunal

Sekání trávy

sluzby1
sluzby2

 

Na základě smlouvy mezi městem Žacléř a TSŽ je prováděno sečení travnatých ploch a následně jejich úklid znečištěných odpadem ze zeleně, odvoz a likvidace "zeleného" odpadu po provedení jednotlivých sečí, čištění a péče o veřejné záhony, prořez a ochrana stromů a keřů na veřejných prostranstvích a údržba, dle požadavku města.

Údržba je prováděna podle potřeby a podle povětrnostních podmínek dle požadavku města.

Práce jsou prováděny:

 • ručně pomocí strunových sekaček, křovinořezů a pomocí drobného nářadí
 • malou technikou - rotačními, bubnovými sekačkami na větších rovinatých nebo mírně svažitých plochách – traktůrky, křovinořezy
 • velkou technikou – traktor s žacím ústrojím nebo obdobná specializovaná technika (mulčovače, Ridery, …).

Údržba travnatých ploch
V období od 1. dubna do 30. září při dosažení výšky travního porostu cca 15 – 20 cm posekat na výšku cca 5 cm:

 • park Rýchorské náměstí
 • park náměstí K. Čapka
 • park u autobusové zastávky „vlakové nádraží“
 • park vedle „roubenek“
 • školní zahrada ZŠ
 • travnaté plochy podél hlavní komunikace mezi vozovkou a obytnými domy

Posekaná tráva je ihned po sekání shrabána a odvezena.

V období od 1. dubna do 30. září při dosažení výšky travního porostu cca 30 – 35 cm posekáno na výšku cca 5 cm:
pozemky ve vlastnictví města mezi domy na území města

 • sídliště Na Pilíři
 • sídliště B. Němcové
 • sídliště Na Betlémě
 • sídliště Pod Zahradami
 • zástavba kolem hlavní silnice v Žacléři
 • zástavba okolo Národního domu
 • zástavba v Kolonii
 • hřbitovy v Žacléři, Bobru a urnový háj
pozemky okolo silnic a cest:
 • silnice do Bobru z křižovatky k Dolu Jan Šverma
 • silnice do Bobru z ulice Boberská kolem Boberského hřbitova
 • horní silnice do Bobru z ulice Horská pod Polákem
 • hráz rybníka v Prkenném Dole vč. rybího přechodu

Posekaná tráva je po sekání shrabána a odvezena do 48 hodin nebo je rozmulčována a ponechána jako přírodní hnojivo.

V období od 1. dubna do 30. září v intervalu 2× ročně při dosažení výšky travního porostu cca 50 cm (po odkvětu travin) posekány: 

 • louky a pozemky ve vlastnictví města v KÚ Žacléř
 • louky pozemky ve vlastnictví města v KÚ Bobr
 • louky pozemky ve vlastnictví města v KÚ Černá Voda u Žacléře
 • louky pozemky ve vlastnictví města v KÚ Prkenný Důl
 • louky pozemky ve vlastnictví města v KÚ Rýchory
 • louky pozemky ve vlastnictví města v KÚ Vernířovice

Tyto plochy jsou sekány i dalšími subjekty na základě dohody a smluv s městem.

Ostatní plochy výše nespecifikované:

Údržba, posekání trávy, odstranění náletů a úklid ostatních ploch výše nespecifikovaných je prováděno dle požadavku města.
Pokud není provedeno okamžité odklizení trávy, je tato uklizena následně dle vývoje počasí, příp. dle požadavku města.

Plochy udržované a sekané TSŽ v Žacléři viz mapka. Světle zelené pochy - plochy sekané do roku 2012, tmavší zelená - rozšíření ploch k sekaní (požadavky k lednu 2016).

Mapka Rýchorské náměstí a okolí a sídliště Na Pilíři, Pod Zahradami. Hřbitov a urnový háj vyznačeny červenou barvou.

Mapka sídliště B. Němcové a okolí, Betlém II, Kolonie.

 

Save
Centrum předvoleb ochrany osobních údajů
Cookies - jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás jako uživatele výhradně v době, kdy navštívíte některou z našich internetových stránek. Cookies nám pomáhají zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů. Stejně tak nám pomáhají přizpůsobit naše nabídky tak, aby vyhověly vašim potřebám a byly pro Vás maximálně účinné.
Povolit vše
Blokovat vše mimo nezbytné technologie
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Povolit
Zakázat