slide komunal

Úklid města

uklid1
uklid2

 

V rámci údržby veřejných prostranství se provádí odvoz směsného odpadu z veřejných odpadkových nádob, zametání chodníků a ulic, shromažďování a odvoz Bioodpadu, udržování pořádku a čistoty dle požadavku objednatele.  

Úklid veřejných prostranství je prováděn:
 • ručně – zametání, hrabání, sběr do odpadních nádob a pytlů
 • pomocí malé techniky – svoz odpadů vozidly (např. valníček KIA, Multicar)
 • pomocí velké techniky – zametací vůz (nasmlouván z TS Trutnov).

Vysypání a svoz odpadkových košů, rozmístěných na náměstích, podél hlavní silnice, v parcích a na sídlištích, úklid drobných odpadků mimo sběrných nádob:
 • 2× týdně vždy v pondělí a pátek, případně dle potřeby (po různých akcích případně dle potřeby)
 • dle požadavku objednatele na konkrétní úklid

Kontrola, úklid, vizuální a mechanická kontrola spojů a celistvosti zařízení, drobné opravy dětských a sportovních hřišť je prováděna 2× týdně vždy v pondělí a pátek
 • Mateřská škola B. Němcové
 • Mateřská škola Na Pilíři
 • Základní škola
 • Texlenu
 • Za Kulturním domem

Jarní úklid – po roztátí sněhu dle požadavku objednatele v období března a dubna
 • zametání silnic
 • zametání a chodníků a dalších ploch
 • hrabání parků, trávníků a dalších ploch

Podzimní úklid dle požadavku objednatele v období října a listopadu
 • zametání silnic a chodníků
 • hrabání listí
 • odvoz listí