Prohlášení TSŽ k GDPR

Vážení klienti,                                                                                                                                               

25. května 2018 nabylo účinnosti nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR (dále jen „GDPR“) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Dle GDPR se za osobní údaj považuje jakýkoliv údaj, který umožňuje identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel s osobními údaji systematicky provádí. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, zaznamenávání, ukládání, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, třídění apod.

Rozsah zpracovávaných údajů

Všechny osobní údaje našich klientů, které zpracovává a uchovává firma Technické služby Žacléř, spol. s r. o. jsou získány od subjektu údajů na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen „zákon“), tj. na základě legislativního důvodu či pro plnění smlouvy a jsou vedeny v tomto rozsahu:

 1.  Jméno a příjmení klienta.
 2.  Datum narození.
 3.  Adresa trvalého pobytu.
 4.  Doručovací adresa.
 5.  Adresa odběrného místa.

Nad rámec zákonných údajů je v některých případech evidována:

 1.  E-mailová adresa.
 2.  Telefonní kontakt.
 3.  Kontaktní osoba zvolená klientem.

Jedná se o oprávněný zájem dodavatele pro zajištění bezpečnosti a ochrany důležitých zájmů klienta. Údaje jsou využívány buď na základě žádosti klienta (přeje si zasílat vyúčtování vodného a stočného e-mailem) nebo v případě ochrany klienta pro rychlé řešení krizových situací (havárie, nadměrné průtoky apod.).

anebo

Jedná se o získané osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas lze osobně odvolat osobně, v kanceláři vedení společnosti, a to kdykoli během pracovní doby společnosti a po ověření totožnosti. 

 

Kontaktní osoba

 • § Technické služby Žacléř, spol. s r. o. mají kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů, která dohlíží na soulad zpracovávaných údajů s GDPR.
 • § Kontaktní osobou je jmenována: Anna Picková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Zabezpečení

 • § Jednotlivé písemné spisy klientů jsou uloženy po dobu platného smluvního vztahu v uzamčených skříních a poté jsou přesunuty do spisovny firmy, kam má přístup pouze pověřená osoba. Po uplynutí skartační lhůty, která činí 5 let od ukončení smluvního vztahu, jsou skartovány.
 • § Elektronické údaje klientů jsou zpracovávány v účetním programu dodávaném firmou DATAINFO, spol. s r. o. a jsou uchovávány pouze v době platnosti smluvního vztahu.
 • § Osobní údaje zpracovávané elektronickou formou jsou zabezpečeny na úrovni obecně platných standardů, které jsou neustále monitorovány a průběžně testovány a modernizovány.
 • § Pro zvýšení ochrany Vašich osobních údajů jsme přijali řadu interních opatření, vč. dokumentů (např. Směrnice pro ochranu osobních údajů aj.)

 

Důležité informace pro klienty

 • § Každý klient má právo uváděné údaje v rozsahu oprávněného zájmu kdykoliv opravit, blokovat či nesprávné údaje určit k likvidaci jejich výmazem. S osobními údaji, zpracovávanými v rámci platné legislativy, lze takto manipulovat až po uplynutí povinné zákonné lhůty, určené k jejich uchovaní.
 • § Proti zpracování údajů nebo s jakýmkoli jiným podnětem se klient může kdykoliv písemně obrátit se svou stížností nebo námitkou na našeho pověřence, případně i také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • § Klient má právo bezplatně požádat o nahlédnutí na zpracovávané údaje k jeho osobě, popřípadě o poskytnutí kopií dokladů s jeho údaji, které budou zpoplatněny dle aktuálně platného ceníku Technické služby Žacléř, spol. s r. o. Vyhovět žádosti o vydání kopií dokladů s osobními údaji klienta bude možné pouze po ověření jeho totožnosti. 
 • § Je-li žádost o přístup k údajům zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se stále opakuje, mohou Technické služby Žacléř, spol. s r. o. odmítnout žádosti vyhovět.
 • § Jakékoli osobní údaje našich klientů nejsou nikde a nikomu poskytovány nebo zpřístupňovány.
 • § Zákonnou výjimkou jsou pouze údaje předávané peněžnímu ústavu na základě smluvního vztahu a způsobu úhrady měsíčních záloh vybíraných za vodné a stočné v případě, kdy si klient vybral platbu přes SIPO nebo inkaso. Údaje jsou poskytovány v rozsahu:
 • § Číslo účtu jedná-li se o inkaso
 • § Spojovací číslo jedná-li se o SIPO
 • § Výše peněžní zálohy v Kč

 

 

Kontakt na jednatele společnosti:

Jaroslav Vinčálek, tel.: 777 050 224, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Save
Centrum předvoleb ochrany osobních údajů
Cookies - jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás jako uživatele výhradně v době, kdy navštívíte některou z našich internetových stránek. Cookies nám pomáhají zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů. Stejně tak nám pomáhají přizpůsobit naše nabídky tak, aby vyhověly vašim potřebám a byly pro Vás maximálně účinné.
Povolit vše
Blokovat vše mimo nezbytné technologie
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Povolit
Zakázat