slide komunal

Údržba zeleně

Údržba zeleně
Údržba zeleně

 

Údržba zeleně obnáší pravidelné prořezávání a údržba stromů a keřů, živých plotů, údržbu náměstí a několika květinových ploch. Značná část stromů v Žacléři je již přestárlá a poškozená jak škůdci přírodními, tak lidskými vč.  různých způsobů úprav a "výchovných" řezů. Sídliště Na Pilíři, B. Němcové a okolí jsou z 50-60 let minulého století a značná část výsadby je ve stáří kolem 50 let.

Město má na sídliště Na Pilíři zpracován projekt a na sídliště B. Němcové studii pro revitalizaci obou prostor. Tyto materiály obnáší nejenom úpravy v zeleni, výsadby nových stromů a keřů ale řeší i další problémy těchto lokalit – parkovací místa, klidové – odpočinkové zóny s lavičkami a dětskými hřišti. Vzhledem ke značné finančním nákladům na kompletní realizaci, jsou některé úpravy prováděny postupně. Např. byly v poslední letech vysázeny nové stromy v ul. Na Pilíři, v ul. B. Němcové a na některých dalších místech. Výsadba stromků je směřována na Den Země (22. duben) a Den stromů (20. října). Na tyto dny je výsadba soustřeďována a ve spolupráci dětí ze základní školy J. A. Komenského v Žacléři a dětí z Mateřské školy Pohádka a Barevná školka prováděna. Přípravu a dokončení, vč. další údržby už je na TS.

V jarních a podzimních měsících jsou prováděny TS pravidelné prořezávky stromů a keřů. K těmto úkonům byli vyškoleni pracovníci TS a jsou prováděny ve spolupráci s dendrologem a soudním znalcem p. Ing. Klevcovem, který nám zároveň provádí odborný dohled a poskytuje cenné rady. V průběhu celého roku jsou dál odstraňovány polámané větve případně odstraňovány celé stromy. V posledních letech, vzhledem k rozšíření kůrovce v okolí, jsou napadány i hezké, vzrostlé jehličnany např. v parku u Sportu, na urnovém háji, které jsme museli z důvodu bezpečnosti odstranit. Další stromy, které je nutné odstraňovat, jsou dřeviny vysázeny na nevhodných místech. Např. na sítích (plyn, vodovod, kanalizace), nebo v blízkosti budov, komunikací apod. a poškozují tyto stavby.
Save
Centrum předvoleb ochrany osobních údajů
Cookies - jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás jako uživatele výhradně v době, kdy navštívíte některou z našich internetových stránek. Cookies nám pomáhají zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů. Stejně tak nám pomáhají přizpůsobit naše nabídky tak, aby vyhověly vašim potřebám a byly pro Vás maximálně účinné.
Povolit vše
Blokovat vše mimo nezbytné technologie
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Povolit
Zakázat