slide vak

Vodovody a kanalizace

Hlavní náplní úseku VaK je provozování vodovodů a kanalizací v majetku města Žacléř. Naším úkolem je spolehlivě zásobovat obyvatele města kvalitní pitnou vodou a bezproblémově odvádět a čistit vody odpadní.

Pitná voda je vyráběna ze čtyř zdrojů. Jediným zdrojem povrchových vod je Sněžný potok, odkud je voda odebírána do úpravny vody v Prkenném Dole. Nejvýznamnějším zdrojem pitné vody pro město Žacléř je Rýchorské prameniště. Voda z tohoto prameniště je, ve vodojemu Spodní Porcelánka, doplněna zdrojem vody z pramenní štoly. Městská část Bobr je zásobena vodou z Boberského prameniště.

Odpadní voda je odváděna jednotnou kanalizační sítí na čistírnu odpadních vod v Bobru. Část odpadních vod přitéká na čistírnu gravitačně, zbytek musí být přečerpáván, což zajištují čtyři čerpací stanice – ČS Rehamedica, ČS Septik, ČS Pod Zahradami a ČS Bobr. Největší z nich, čerpací stanice Pod Zahradami, je doplněna o systém tří dešťových zdrží.

Ing. Petr Horáček
vedoucí úseku VaK

Save
Centrum předvoleb ochrany osobních údajů
Cookies - jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás jako uživatele výhradně v době, kdy navštívíte některou z našich internetových stránek. Cookies nám pomáhají zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů. Stejně tak nám pomáhají přizpůsobit naše nabídky tak, aby vyhověly vašim potřebám a byly pro Vás maximálně účinné.
Povolit vše
Blokovat vše mimo nezbytné technologie
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Povolit
Zakázat