Statistika

Počet zobrazených článků
415640

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz

Základní náplní a činností úseku je v prvé řadě zabezpečování veřejných potřeb města Žacléře a jeho obyvatel. V rámcové smlouvě uzavřené mezi technickými službami Žacléř a městem Žacléř se TSŽ zavazují pečovat o všestranný rozvoj území města a potřeb občanů a hospodaření obce v katastrálním území Žacléř, Bobr, Černá Voda u Žacléře, Rýchory, Vernířovice. Na úseku je zaměstnáno deset pracovníků. Dále organizujeme úklidové práce pro město s využitím osob evidovaných úřadem práce.

Základní náplní této smlouvy jsou tyto činnosti:  

 • Zimní údržba místních komunikací, chodníků a ostatních prostranství, tj. odstraňování sněhu z komunikací pluhováním, případně jeho úklid (odvoz). Údržba bude prováděna podle potřeby a podle povětrnostních podmínek tak, aby komunikace byly sjízdné ve smyslu silničního zákona.
 • Sekání a úklid trávy v parcích, na pozemcích školních zařízení, pozemcích mezi bytovými domy, okolo komunikací a dalších pozemcích ve stanoveném rozsahu, četnosti a přesném vymezení.
 • Údržba zeleně – čištění veřejných záhonů a péče o ně, prořez a ochrana stromů a keřů a další obdobné činnosti. Údržba lesů v majetku města.
 • Údržba a úklid hřbitovů v Žacléři, Bobru a Černé Vodě.
 • Úklid veřejných prostranství, odvoz směsného odpadu veřejných odpadkových nádob, zametání chodníků.
 • Čištění, kontrola a drobná údržba kanalizačních vpustí a propustků.      
 • Drobné opravy a údržba chodníků, cest a dalších přístupových a odstavných ploch.         
 • Drobné opravy, údržba, čištění a udržování cyklostezek a lyžařských stop.         
 • Drobné opravy a údržba movitého a nemovitého majetku.
 •  Případně další činnosti, které si město u TSŽ objedná v rámci jeho podnikatelského oprávnění.

 

V rámci dalších činností postupně připravujeme rozšíření drobných služeb pro občany města. Nyní poskytujeme drobné služby v těchto oblastech:

 • Sklenářství - zasklívání a řezání skla (čiré sklo do oken, mačkané sklo do výplní dveří, drátěné sklo)
 • Klempířství - drobné opravy okapů, svodů, parapetů, říms a pod.
 • Prodej písku, štěrku a kamene
 • Vyklizení sklepů, půd a pod vč. odvozu na skládku
 • Sběr a odvoz BIO "zelených" odpadů (tráva, listí větve a další odpad ze zahrádek) 


Radek Ilchmann
vedoucí úseku  komunální služby a údržba

 

2010 03 Skutr zehlicka

 

   

    2010 05 sekani PIRANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 08 Kaceni Urnovy haj

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace