Statistika

Počet zobrazených článků
415636

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz

Vážení návštěvníci,

 

hlavní náplní úseku VaK je provozování vodovodů a kanalizací v majetku města Žacléř. Naším úkolem je spolehlivě zásobovat obyvatele města kvalitní pitnou vodou a bezproblémově odvádět a čistit vody odpadní.

 

Pitnou vodu vyrábíme ze čtyř zdrojů. Jediným zdrojem povrchových vod je Sněžný potok, odkud je voda odebírána do úpravny vody v Prkenném Dole. Nejvýznamnějším zdrojem vody pro město Žacléř je Rýchorské prameniště. Voda z tohoto prameniště je, ve vodojemu Spodní Porcelánka, doplněna zdrojem vody z pramenní štoly. Městská část Bobr je zásobena vodou z Boberského prameniště.

 

Odpadní voda je odváděna jednotnou kanalizací na čistírnu odpadních vod v Bobru. Část odpadních vod přitéká na čistírnu gravitačně, zbytek musí být přečerpáván, což zajištují tři čerpací stanice – ČS Septik, ČS Pod Zahradami a ČS Bobr. Největší z nich, čerpací stanice Pod Zahradami, je doplněna o systém tří dešťových zdrží.

 

Prioritním cílem úseku VAK v nejbližších letech je především posílení vydatnosti Rýchorského prameniště, snížení ztrát na vodovodní síti, zredukovaní nátoku balastních vod do kanalizačního systému, přesná pasportizace vodovodu a kanalizace a postupná obnova zastaralých vodohospodářských zařízení.

 

Ing. Petr Horáček
vedoucí úseku VaK

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace