Statistika

Počet zobrazených článků
415625

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz

Zimní údržba

Zimní údržba města Žacléř je prováděna v rámci zákona o silniční dopravě, zákona o obcích, Nařízení města Žacléř č. 1/2012. Pro město Žacléř zajišťují tuto službu Technické služby Žacléř, spol. s r. o. na základě s mlouvy s městem Žacléř. TSŽ především využívají
k tomuto účelu vlastní techniku a zaměstnance a v případě potřeby další fimy především služby p. Pavla Demutha, firmy Gemec.

Město Žacléř
NAŘÍZENÍ MĚSTA ŽACLÉŘ č. 1/2012
KTERÝM SE STANOVUJE ROZSAH ZPŮSOB A LHŮTY DSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI CHODNÍKŮ, MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC A VYMEZENÍ ÚSEKŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ, NA KTERÝCH SE PRO MALÝ DOPRAVNÍ VÝZNAM NEZAJIŠŤUJE SJÍZDNOST A SCHŮDNOST ODSTRAŇOVANÍM SNĚHU A NÁLEDÍ

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Ve spolupráci s Polici ČR je průběžně monitorováno nedovolené stání a parkování vozidel ve městě. Především v zimních měsících v našich většinou úzkých uličkách, je parkování komplikací pro vozidla zimní údržby, která nemohou těmito ulicemi projet. Není v silách TSŽ se stále vracet a kontrolovat zda již vozidlo, které blokovalo průjezd, odjelo a je možné ulici vyčistit. Proto byly na schůzce s vedoucí oddělením PČR, starostou města a vedoucím komunálních služeb a údržby poskytnuty PČR mapky s místy, kde jsou nejčastěji porušovány předpisy o silniční dopravě, s požadavkem častějších kontrol a vykazování neukázněných řidičů z těchto míst. Pluhování začíná převážně v noci ve tři hodiny, kdy se těžko hledá řidič vozidla, aby byl požádán o přemístění z důvodu údržby.


Tímto bych chtěl zároveň poprosit všechny účastníky silničního provozu, neblokujte nám, nejenom svými odstavenými vozidly ale ani dalším materiálem, průjezd vozidel zimní údržby. Musíme si také uvědomit, že tam kde ještě projede osobní vozidlo, už se nemusí traktor s radlicí protáhnout a ještě hrne nějaké množství sněhu.
Děkuji.
Radek Ilchmann

2010 Zimni udrzba 2012 Zimni udrzba 01

2012 Zimni udrzba 04 2012 Zimni udrzba 02

2012 Zimni udrzba 03

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace