Statistika

Počet zobrazených článků
415638

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz

Cena vodného a stočného pro rok 2018

2017 05 24 loga 1 

2017 05 24 loga 2

2017 05 24 loga 3


V rámci pokračující spolupráce s polskou stranou je v současné době realizován společný projekt, jehož náplní je zejména zvýšení ekologického povědomí obyvatel na obou stranách státní hranice.

Partnery projektu jsou polská firma SANIKOM a Technické služby Žacléř.

Obsah projektu je proto zaměřen na předání informací o způsobu nakládání s odpady všeho druhu jak v České republice, tak v Polské republice, a to nejen mezi odborníky zabývajícími se touto činností, ale i mladším generacím. Jedná se tedy hlavně o výchovu v oblasti jednoho z nejvážnějších problémů lidstva.

Skupiny dětí školou povinných recipročně navštívily zařízení v druhém státě, která se zabývají shromažďováním, zpracováním a využitím odpadů. Delegace polských odborníků navštívila během čtyř výjezdů do České republiky mimo jiné i bioplynovou stanici v Bernarticích, skládku komunálního odpadu v Trutnově, kompostárnu v Hradci Králové, třídírnu odpadu v Nové Pace a spalovnu odpadu v Liberci. Součástí projektu je i vyhotovení a distribuce tištěných materiálů a filmu. Na závěr bude na polském území uskutečněna hodnotící konference.

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

2017 05 15 Návštěva třídírny a kompostárny v Lubawce 04 2017 05 15 Návštěva třídírny a kompostárny v Lubawce 05 2017 05 15 Návštěva třídírny a kompostárny v Lubawce 06 2017 05 15 Návštěva třídírny a kompostárny v Lubawce 07 2017 05 15 Návštěva třídírny a kompostárny v Lubawce 10 2017 05 15 Návštěva třídírny a kompostárny v Lubawce 11 2017 05 15 Návštěva třídírny a kompostárny v Lubawce 16 2017 05 15 Návštěva třídírny a kompostárny v Lubawce 17

 

 

Z důvodu dalšího zlepšení bezpečnosti provozu nejenom kolem dětského hřiště u Národního domu dnes byly osazeny křižovatky v okolí novým dopravním značení dle Generelu dopravního značení (autor Dopravně inženýrská kancelář ing. Janák - 11/2012).

 2017 03 21 Mapa DZ v 02 výřez projekt ing Janák

2017 05 16 Nové DZ u Národního domu a okolí DH 02   2017 05 16 Nové DZ u Národního domu a okolí DH 03   2017 05 16 Nové DZ u Národního domu a okolí DH 04   2017 05 16 Nové DZ u Národního domu a okolí DH 05   2017 05 16 Nové DZ u Národního domu a okolí DH 06   2017 05 16 Nové DZ u Národního domu a okolí DH 08   2017 05 16 Nové DZ u Národního domu a okolí DH 09

Lubawka: Ve víru recyklace

AFISZ RECYKLINGOWYZAWROTGLOWY 2017

Den otevřených dveří v Závodě pro likvidaci odpadů v Lubawce. Na akci plnou barev Ve víru recyklace Vás již podruhé zve společnost Sanikom. Soutěže, dílny a prohlídka závodu v Lubawce (ul. Zielona 30, pokračovat cestou podél potoka za tržnicí) se uskuteční v sobotu 20 května. Začínáme přesně v poledne.
 

- Můžete se těšit na spoustu zábavy a také zajímavé ukázky racionálního hospodaření s odpady. Budete mít možnost sednout si za volant velkých strojů a moderních aut – informuje jednatel Sanikom sp. z o.o. v Lubawce, Andrzej Wojdyła.

Zaměstnanci Sanikomu přizvali ke spolupráci animátory z Krkonošské pracovny (Pracownia Karkonoska) a Valbřišského kulturního střediska (Wałbrzyski Ośrodek Kultury) a mladé herce z divadla Hej. Těšit se můžete na pestrý program, mj.: výuka bubnování a ekologické dílny, lovení rybiček, honička s lanem, žonglování s šátky. Budete mít prostor i na odpočinek, abyste nabrali sil k prohlídce moderního provozu. Exkurze v 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hodin, hry, dílny, soutěže o ceny nepřetržitě do 16:00 hodin.

ZUO Lubawka 1   ZUO Lubawka 2   ZUO Lubawka 3   ZUO Lubawka 4   ZUO Lubawka 5   ZUO Lubawka 6   ZUO Lubawka 7   ZUO Lubawka 8   ZUO Lubawka 9

 

 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zveřejňujeme porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2016.

Podkategorie

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace