Statistika

Počet zobrazených článků
415614

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz

V zimních měsících pracovníci TSŽ připravili nové lavice na vycházkové trasy v okolí Žacléře. V únoru byly umístěny lavice na "Naháňce" - nová cesta z ul. J. Jaroše do Bobru kolem bývalého statku, v Bobru na cestě od bývalé hospody na přechod do Polska, a na odbočce přes louky ke Köstru na silnici od čističky odpadních vod v Bobru na hlavní silnici.

2016 02 Lavice Nahanka 2016 02 Lavice Bobersky prechod 02 2016 02 Lavice odbocka Koster 01 2016 02 Lavice odbocka Koster 02

Další čtyři lavice byly přidány kolem rybníka v Prkenném Dole na stranu k lesu. Lavičky byly rozmístěny na konci března.

2016 04 Lavice Rybník Prk Důl 01 2016 04 Lavice Rybník Prk Důl 02 2016 04 Lavice Rybník Prk Důl 03 2016 04 Lavice Rybník Prk Důl 04

Poslední čtyři lavičky pracovníci TSŽ umístili na cestě z Poláku Hadí stezkou na Hubertusku. Lavice pro odpočinek návštěvníků přibyly v prvním dubnovém týdnu.

2016 04 Lavice Hadi stezka 01 2016 04 Lavice Hadi stezka 02 2016 04 Lavice Hadi stezka 03

Radek Ilchmann

 

Bílé kontejnery na sběr oděvů, obuvi, textilu a hraček byly v našem městě umístěny na místech pro sběr tříděného odpadu v ul. Nádražní u vlakového nádraží a v ul. Na Pilíři u bývalé kotelny. Vzhledem k zájmu jak občanů tak i firmy, zajišťující sběr tohoto tříděného odpadu, byl navýšen počet těchto kontejnerů a rozšířena sběrná místa. Nově jsou tyto kotejnery umístěny v Žacléři na sídlišti B. Němcové naproti mateřské školce, v kolonii u konzumu Kolonial Vích, v Bobru na křižovatce od Boberského hřbitova vedle domu čp. 111 a v Prkenném Dole mezi kapličkou a areálem Bret. Do kontejnerů můžou být vhazovány nepotřebné textilie čisté, zabalené nebo v pytlích. Děkujeme, že do nich nevhazujete jiný odpad.

Radek Ilchmann

 

2016 03 11 Nove kontejnery na textil 01 2016 03 11 Nove kontejnery na textil 02 2016 03 11 Nove kontejnery na textil 03 2016 03 11 Nove kontejnery na textil 04

2016 03 11 Nove kontejnery na textil 05 2016 03 11 Nove kontejnery na textil 06 2016 03 11 Nove kontejnery na textil 07 2016 03 11 Nove kontejnery na textil 08

Město Žacléř připravuje na DEN ZEMĚ mimo jiné pokračování výsadby stromů v našem městě. Jedná se o výměnu stomů v ul. K. Čapka před paneláky. Současných šest stromů technické služby v průběhu měsíce března a dubna odstraní a připraví místa pro výsadbu nových okrasných SAKUR.  Výsadba je plánována ve spolupráci s dětmi mateřských škol a s źáky naši základní školy na 20. dubna (datum může být upraven dle počasí nebo potřeb školy). Na den země jsou plánovány ve spolupráci dětí, účtelů, pracovníků města a  TSŽ ještě další akce, které jsou ve fázi příprav.

2016 04 22 DEN ZEME

 

Vážení odběratelé,

na svém 9. zasedání zastupitelstvo města Žacléř schválilo pro příští rok tyto ceny: vodné 36,37 Kč včetně DPH, stočné 41,69 Kč včetně DPH, celkem tedy 78,06 Kč včetně DPH.

Důvodem zvýšení ceny stočného je nutnost plnit podmínky, za kterých byla z evropskýcha státních fondů čerpána dotace na rekonstrukci a rozšíření kanalizačního systému ve městě.

Hlavní položkou, mající vliv na zvýšení ceny, je tvorba zdrojů pro obnovu pramenišť, úpravny vody, vodovodů, kanalizace a čistírny odpadních vod tak, jak ukládají podmínky Evropské unie. Cílem závazné finanční analýzy, zpracované v rámci dotačního projektu „Rozšíření kanalizace a zásobování vodou ve městě Žacléř“, bylo nastavení takové ceny, aby byly vytvářeny finanční prostředky na reinvestice nového i stávajícího majetku. Cenu stočného proto výrazně ovlivňuje přijetí evropských dotací. Žadatel o dotaci se totiž automaticky zavazuje ke splnění finančního modelu, který předepisuje nárůst cen, v případě Žacléře stočného, pro další období. Nerespektování těchto podmínek by mohlo být důvodem k uložení finančních sankcí nebo vrácení dotace. Vodohospodářství se má stát během několika let samofinancovatelné, což znamená bez dotací. Zdroje na provoz a obnovu musí být generovány z ceny vodného a stočného za předpokladu nepřekročení hranice sociální únosnosti (ta pro rok 2016Královéhradeckém kraji představuje částku 105,11 vč. DPH/m³).

 

V Žacléři 18.12.2015                                                                           Ing. Petr Kozák, jednatel společnosti

 V roce 2014 byl v rámci jedné části projektu, Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou (2. etapa), instalován automatický systém řízení technologického procesu úpravy a čerpání pitné vody. Vodojemy Zámek, Horní a Dolní Porcelánka a ÚV Prkenný Důl byly vybaveny novou elektroinstalací, zařízeními pro měření výšky hladin v nádržích, aktuálních průtoků a sběrači dat. Data z jednotlivých objektů jsou přenášeny rádiovým signálem na centrální dispečerské stanoviště, které je umístěno v budově TSŽ. Zde jsou veškerá data ukládána a zároveň promítána ve formě vizualizace na monitor dispečerského PC. Podřízené dispečerské stanoviště je v místnosti obsluhy úpravny vody.

ASR1

Náhled vizualizace ÚV Prkenný Důl

  Díky ASŘ můžeme lépe řídit proces úpravy vody a pohyb vody po celém městě. Aktuální data nám dávají větší možnosti ve včasném odhalení zbytečných ztrát a poruch na vodovodní síti. K tomu přispívá i další velmi užitečné zařízení dispečinku, jímž je SMS terminál, který informuje pracovníky VaK o poruchových stavech, formou textových zpráv.

ASR2

Náhled vizualizace vodojemů

  V současné době se snažíme „vychytat mouchy”, které doprovází implementaci jakékoliv automatizace a z důvodu přehlednosti pracujeme na sloučení ASŘ ČOV a ASŘ ÚV, VODOJEMY. Během roku 2015 bychom chtěli vyřešit regulaci přítoku do VDJ Horní Porcelánka. Tento krok by nám pomohl hospodárněji využívat zdroj podzemní vody z prameniště Rýchory.

  Na závěr bych chtěl poděkovat vedení města za tento nástroj a pracovníkům VaK, kteří se výrazně podíleli na realizaci této části projektu.

Ing. Petr Horáček

ved.úseku vodovody a kanalizace

Podkategorie

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace