slide vak

Služby

Úsek VAK  nabízí mimo svou hlavní činnost, kterou je provoz vodovodu a kanalizace, následující služby:

Vývoz a čištění jímek, septiků, lapolů, domovních ČOV a kanalizace

sluzby1
sluzby2


Provádíme kombinovaným vozem Man 4x4 s nástavbou firmy IBOS o celkovém objemu nádrže 7.000 l. Nádrž je rozdělena na kalovou komoru (4.000 l) a vodní komoru (3.000 l). 


Monitoring kanalizace 

sluzby4
P1080801


Nabízíme revizi kanalizace DN 200-800 pomocí kamerového systému Revi 550 a prohlídku kanalizačních přípojek DN 80-200 inspekční kamerou Revi 250.


Výstavba vodovodních a kanalizačních přípojek

sluzby5
sluzby6


Výstavbu přípojek provádíme na základě platného stavebního povolení, individuální kalkulace a volných kapacit.