Projekty realizované v rámci fondů EU

Biologické zpracování odpadů na polsko-českém pohraničí

reg. č. PL.3.22/1.2.00/08.00657 

 

Projekt realizován v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007-2013

 

Partneři projektu:   

 • Vedoucí partner- Podnik Komunálního Hospodářství SANIKOM spol. s r. o.
 • partner - Technické služby Žacléř, spol. s r. o.

 

 Cílem projektu je realizace výstavby kompostárny v Lubawce pro potřeby zpracování biologicky rozložitelných odpadů, a dále koupě kontejnerů na převoz a stroje na sekání a sběr trávy. Celý projekt je realizován na základě myšlenky zlepšení životní prostředí a omezení skládkování biologicky rozložitelných odpadů, zejména "zeleného" odpadu, vznikajícího při údržbě zeleně (tráva, štěpky, větve, apod.).

 

Na polské straně bude realizováno:   

 • vybudování nádvoří pro kompostování odpadů
 • zbudování nádrží na odtoky
 • realizace dešťové kanalizace realizace napájecí kabelové linky a osvětlení
 • montáž automobilové váhy
 • koupě zařízení na přehazování kompostu
 • koupě a montáž kontejneru - sociální a kancelářská část

 

Na české straně bude realizováno: 

 • koupě velkoobjemových kontejnerů na sběr a svoz bioodpadu, vzniklého při údržbě zeleně
 • koupě multifunkčního stroje na sekání a sběr trávy

 Na české straně bylo schváleno poskytnutí dotace z Operačního programu přeshraničí spolupráce ČR-PR 2007/2013.  

 • Celkové uznatelné náklady TSŽ - 20.826,09€
 • Schválená dotace z ERDF ve výši 85% -17.702,00€
 • schválená dotace ze státního rozpočtu ve výši 5% - 1.041,00€

 


 

Polské stránky projektu - http://ekosudety.eu/pl/

 Aktuální stav realizace české části projektu:

 • březen 2010 - koupě velkoobjemových kontejnerů
 • duben 2010 - koupě multifunkčního stroje na sekání trávy 

 Zpracovatel žádosti a manažer projektu:   Regional Development Agency, pracoviště Trutnov,  Ing. Josef Taláb