DEN ZEMĚ 22. 4. 2016

Město Žacléř připravuje na DEN ZEMĚ mimo jiné pokračování výsadby stromů v našem městě. Jedná se o výměnu stomů v ul. K. Čapka před paneláky. Současných šest stromů technické služby v průběhu měsíce března a dubna odstraní a připraví místa pro výsadbu nových okrasných SAKUR.  Výsadba je plánována ve spolupráci s dětmi mateřských škol a s źáky naši základní školy na 20. dubna (datum může být upraven dle počasí nebo potřeb školy). Na den země jsou plánovány ve spolupráci dětí, účtelů, pracovníků města a  TSŽ ještě další akce, které jsou ve fázi příprav.

2016 04 22 DEN ZEME