Výměna Multicáry

V průběhu první poloviny února došlo k výměně Multicáry 4×4, která byla využívána v zimním období na posyp komunikací. Multicára, která sloužila v Žacléři především k posypu, byla pořízena v roce 1989 ještě pro potřeby nemocnice v Žacléři. Následně, při ukončení činnosti nemocnice, byla převedena do majetku města a následně TSŽ. Vzhledem k závadám, které již nebylo rentabilní dále opravovat, byla, po zjišťování dalších možností, vybrána jako nejvhodnější varianta nákup repasované, novější Multicáry 4×4 s prodlouženou kabinou s možností využití dalších nástaveb, zařízení s hydraulickým pohonem.

  2015 02 M26 posyp 01 2015 02 M26 posyp 02

Radek Ilchmann