Pokácení topolů v ul. Ke Stadionu

V průběhu ledna bylo zahájeno kácení aleje topolů kolem cesty ke sportovnímu areálu. Kácení bylo provedeno Ing. Pavlem Klevcovem (soudní znalec pro posuzování zdravotního stavu dřevin a ochrana krajinného rázu, dendrologie) za asistence TSŽ. Postupně je prováděn úklid dřeva a větví. Kmeny a silné větve jsou prozatím uloženy na dvoře TSŽ (dle rozhodnutí RM bude prodáno), drobné větve jsou částečně rozštěpkovány, a zbytek nevhodný ke štěpkování připraven na odvoz do BIO kompostárny v Lubawce a část spálena. Rozhodnutí o pokácení již přestárlých a poškozených dřevin bylo vydáno již před několika lety. K vlastnímu pokácení dochází až nyní v návaznosti o rozhodnutí výsadby nových stromů. Tyto by měly být vysázeny na jaře letošního roku v rámci akce Den země, který již naše město několik let podporuje a ve spolupráci se školou, školkami a dalšími úspěšně realizuje.

2015 01 26 Kácení topolů ke hřišti 21 2015 01 27 Kácení topolů ke hřišti 042015 02 05 Kácení topolů ke hřišti 07 2015 02 18 Kácení topolů ke hřišti 04

Radek Ilchmann