Střípky z činnosti TSŽ březen - duben 2014

Krásné jarní počasí nám v letošním roce začalo brzy a značně nám usnadňuje jarní práce. V Boberském lese bylo na připravené mýtiny vysazeno čtyři tisíce sazeniček smrčků, buků a olší. Byla tak dokončena další etapa prací po vytěženém lese a ukončeno rozšíření zalesňování nevyužité plochy v jeho těsné blízkosti. Nyní nás čeká péče o tyto sazenice.

Další činností našich zaměstnanců bylo vytrhání pařízků a zplanýrování míst, především na sídlišti B. Němcové a v ulici Revoluční, kde byly na podzim pokáceny poškozené a přestárlé stromy a keře. Tyto plochy byly následně osety travním semenem. 

2014 03 20 Výsadba lesa v Bobru 01 2 2014 04 07 Vytrhání pařízků a planýrky B Němcové 17 2014 04 04 Vytrhání pařízků a planýrky 03 

22. 4. 2014 Den země

V tento celosvětově uznávaný den byly vysázeny nové stromky dětmi ze základní školy a mateřských škol na sídlištích Na Pilíři a B. Němcové.

2014 04 22 Den země 03 2014 04 22 Den země 2014 04 22 Den země 36

V rámci čištění kanalizací a příkopů se podařilo zkontrolovat a vyčistit převážnou část hlavního kanalizačního řadu od Keramtechu přes sídliště B. Němcové, Bílou a červenou kolonii k ČOV Bobr. V dalším období budeme s čištěním a kontrolou pokračovat na druhé straně města od Keramtechu k náměstí a na sídlišti Na pilíři. V návaznosti na zkvalitňování kanalizační sítě bylo v měsíci březnu provedeno zatrubnění cca 50 m části otevřené kanalizace mezi firmou Köster a tenisovými kurty.

2014 04 02 Zatrubnění kanalizace u tenisových kurtů psince 09 2014 04 03 Zatrubnění kanalizace u tenisových kurtů psince 06 2014 04 18 Čištění kanalizací Na Pilíři 03