Kontejnery na Bioodpad

BIOKONTEJNERYDnes 8.4.2014 naši Polští kolegové rozvezli kontejnery na zelený odpad na stanovištích v ul. J. Jaroše (za bunkrem), na Jiřím kopci, v ZO Sad (pod kostelem) a pod zahradami na cestě k bývalé ČOV. V ZO Jih (ve střízliváku) kontejner prozatím umístěn nebyl z důvodu výstavby nového vodovodního řádu do Prkenného Dolu. Jakmile bude výstavba ukončena, resp. bude-li možné kontejner navézt a vyvážet, dáme ho zpět. Další kontejnery, o které je ze strany občanů zájem se snažíme  zajistit dotačním titulem na rozšíření projektu pro svoz bioodpadů a sběru dalších odpadů. Projekt je již zpracován a je ve schvalovacím procesu. Pokud budeme úspěšní, předpokládáme rozšíření do dalších lokalit. Požadavky byly vzneseny např. z Bobru, Nádražní ulice v zahrádkové osadě vedle "porcelánky", v ul. Pod Zahradami na pilíři. Jakmile by se nám podařilo zajistit další kontejnery, budete informování na těchto stránkách o jejich rozmístění. Vyvážení kontejnerů bude ve shodném režimu jako v loňském roce většinou výměnným způsobem. Vzhledem k manipulaci a potřebám města, může být z některých míst kontejner vyvezen a nový přistaven až nasledující dny. Děkuji, že do kontejnerů nevhazujete jinné odpadky než trávu, větvičky, listí a další "zelený" odpad z vašich zahrádek.
Radek Ilchmann 

Rozmístění kontejnerů