Cena vody 2016

Vážení odběratelé,

na svém 9. zasedání zastupitelstvo města Žacléř schválilo pro příští rok tyto ceny: vodné 36,37 Kč včetně DPH, stočné 41,69 Kč včetně DPH, celkem tedy 78,06 Kč včetně DPH.

Důvodem zvýšení ceny stočného je nutnost plnit podmínky, za kterých byla z evropskýcha státních fondů čerpána dotace na rekonstrukci a rozšíření kanalizačního systému ve městě.

 

Hlavní položkou, mající vliv na zvýšení ceny, je tvorba zdrojů pro obnovu pramenišť, úpravny vody, vodovodů, kanalizace a čistírny odpadních vod tak, jak ukládají podmínky Evropské unie. Cílem závazné finanční analýzy, zpracované v rámci dotačního projektu „Rozšíření kanalizace a zásobování vodou ve městě Žacléř“, bylo nastavení takové ceny, aby byly vytvářeny finanční prostředky na reinvestice nového i stávajícího majetku. Cenu stočného proto výrazně ovlivňuje přijetí evropských dotací. Žadatel o dotaci se totiž automaticky zavazuje ke splnění finančního modelu, který předepisuje nárůst cen, v případě Žacléře stočného, pro další období. Nerespektování těchto podmínek by mohlo být důvodem k uložení finančních sankcí nebo vrácení dotace. Vodohospodářství se má stát během několika let samofinancovatelné, což znamená bez dotací. Zdroje na provoz a obnovu musí být generovány z ceny vodného a stočného za předpokladu nepřekročení hranice sociální únosnosti (ta pro rok 2016Královéhradeckém kraji představuje částku 105,11 vč. DPH/m³).

 

V Žacléři 18.12.2015                                                                           Ing. Petr Kozák, jednatel společnosti