Statistika

Počet zobrazených článků
415620

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz

 

V souvislosti s kvalitou dodávané pitné vody snad není častěji probírané téma mezi lidmi než je chlor. Je to snad jediný ukazatel kvality vody o němž se vedou debaty i u piva v hospodě. Jedná se o velmi nepopulární záležitost a je nutno říci, že ani my nejsme z používání chloru příliš nadšeni.

  

Obecně se mluví o chloru. Chlor jako takový je žlutozelený, velmi dráždivý plyn. Při úpravě vody používáme jeho sloučeninu, vodný roztok chlornanu sodného.

  

Chlornan sodný obsažený ve vodě má dvojí účinky. Jednak zabíjí nežádoucí mikroorganismy způsobující různé nemoci a také reaguje s dalšími látkami ve vodě, zejména s látkami organickými. Pro zajímavost pouze uvedu, že v poslední době se objevují názory, že důsledná eliminace byť i škodlivých mikroorganismů z pitné vody má za následek snižování odolnosti lidské populace a že tedy vystavení lidského organismu určitému přiměřenému množství mikroorganismů je vlastně prospěšné. Tento názor, který i já osobně sdílím, je však menšinový a platná legislativa požaduje nejen usmrcení všech škodlivých organismů v rámci úpravy vody, ale zabezpečení dodávky vody až k Vám domů.

Pro Vás, pro odběratele vody, je hlavní nevýhodou chloru to, že mění chuťové a zejména pachové vlastnosti vody. Všichni známe situaci, kdy si ráno pustíme vodu a ihned ucítíme z vody nepříjemný zápach po chloru či po desinfekci. To zda zápach z vody ucítíme či nikoliv závisí nejen na jeho vlastní koncentraci ve vodě, ale také na teplotě vody, na obsahu dalších látek ve vodě, na tlaku vzduchu, na době setrvání vody v potrubí atd. Velmi často se stává, že vyšší koncentrace chloru nezpůsobuje žádné problémy, a jiný den je ve vodě koncentrace poloviční a mnozí z Vás mne kontaktujete s tím, že ve vodě je chloru moc.

Voda sama o sobě při koupání či sprchování způsobuje vysychání kůže a chlornan obsažený ve vodě tento účinek zesiluje. Neošetřená vysychající kůže může vést až ke vzniku svědivých vyrážek. Existuje i alergie na sloučeniny chloru používané k desinfekci vody a bohužel několik našich odběratelů touto poměrně vzácnou alergií trpí.

Je tedy zřejmé, že i přes mnohé přínosy není používání sloučenin chloru při úpravě vody jednoduché a rozhodně se nejedná o řešení bezproblémové. Proč je tedy „chlor“ používán tak často a jen málokde je nahrazen jinou technologií desinfekce vody? Takových technologií je celá řada, ale jejich výraznějšímu rozšíření brání to, že použití chloru zajistí hygienické zabezpečení vody v celé síti, protože je obsažen v samotné vodě v celém vodovodu. Jiné technologie vodu desinfikují pouze na jednom místě (například UV lampy) a nemohou zajistit vodu v celé vodovodní síti, tj. od odtoku z vodojemu až po kohoutek odběratele.

  

A to je bohužel problém, protože již pár metrů od průtoku vody například zmíněnou UV lampou již nic nebrání mikroorganismům v poměrně bezproblémovém životu. Do potrubí se mohou dostat mnoha způsoby, například vodovodními bateriemi nebo netěsnostmi. Proto bývají tyto technologie běžně doplněny právě dávkováním chlornanu, kterým se čas od času celé potrubí „vyčistí“, nicméně četnost použití chlornanu se podstatně sníží.

Proto i my uvažujeme do budoucna, v rámci úpravy vody na úpravně vody o doplnění dávkování chlornanu instalací právě UV lamp, pro zlepšení kvality dodávané vody.

Kvalita vody ve Sněžném potoce, což je zdroj vody pro úpravnu vody v Prkenném Dole, není z mikrobiologického hlediska příliš dobrá, ve vodě potoka jsou ve velkém počtu zastoupeny všechny hlavní skupiny nežádoucích mikroorganismů. Významná část tohoto znečištění pochází z objektů na Rýchorách, kde většina z nich nemá vyřešenou likvidaci odpadních vod. Zdroje podzemní vody z prameniště Rýchory a Bobr vykazují kvalitu vody zásadně lepší, nicméně voda je jímána z nepříliš velké hloubky pod povrchem (2 – 3 m) a tak i do těchto zdrojů, byť velmi zřídka, nějaké nežádoucí mikroorganismy proniknou, zde nikoliv jako důsledek lidské činnosti, ale jako zcela přirozená součást ekosystému.

 

povidani o chloru1      povidani o chloru2

Realizace chlorátoru na vodojemu Spodní Porcelánka v září 2007        Prostředí sběrných jímek 100 let starého praměniště Rýchory

                                                                                                             

 

Koncentrace chlornanu ve vodě je nejčastěji kontrolovaný ukazatel kvality vody. Na úpravně vody se koncentrace měří i vícekrát denně, na vodovodní síti se voda kontroluje 2x týdně, pokud se kvalita vody mění, například při deštích či tání, kontrola se provádí podstatně častěji dle potřeby. Na základě výsledků měření se pochopitelně upravuje dávkování.

 

povidani o chloru3     povidani o chloru4

Vodoměr vysílá impulz do chlorátoru po každé,         Zařízení na dávkování chlornanu na horním

když skrze něj proteče 100 l vody                              boberském vodojemu (duben 2013)

 

Existuje dnes celá řada zaručených metod, jak se chloru ve vodě zbavit. V současné době se dosti rozšiřují různé filtry na vodovodní baterie. Těch je celá řada a mají různou účinnost. Zbaví nás ve vodě chloru a dle údajů výrobců i dalších škodlivin. Osobně užívání těchto filtrů příliš nedoporučuji, velmi snadno se v nich zabydlují nejrůznější mikroorganismy včetně těch škodlivých, či z vody společně s chlornanem odstraňují složky, které by ve vodě měly zůstat, jako je například vápník nebo hořčík. Pokud se chceme zbavit chlornanu ve vodě k pití nebo koupání, postačí ponechat vodu chvíli odstát, nejlépe na světle (nemusí být na přímém slunci), doba 10 minut je dostatečná.

V závěru článku se zmíním o častém jevu, kdy po natočení sklenice vody je ve vodě mléčně zbarvený zákal tvořený velmi malými bublinkami. O těchto bublinkách se často mezi lidmi říká, že se jedná o chlor. Není tomu tak, jedná se o vzduch. Zápach po chloru, který bublinky často doprovází, způsobuje chlornan nebo také často produkty jeho chemických reakcí s organickými látkami.

Pokud budete mít pocit, že je ve vodě chloru příliš, kontaktujte nejlépe telefonicky na čísle 608 830 017 nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Koncentraci chloru změříme buď přímo u Vás u kohoutku, nebo na místě určeném ke sledování koncentrace chlornanu ve vodě a to buď ihned po zavolání či v nejbližší možné době. Maximální koncentrace chlornanu ve vodě je 0,3 mg/l, udržovaná koncentrace chloru ve vodovodu ve městě Žacléř je však podstatně nižší, a pohybuje ve většině případů zhruba na poloviční hodnotě.

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace