Statistika

Počet zobrazených článků
415625

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz

Údržba a opravy

TSŽ provádějí drobné opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku města.
Drobné opravy a údržba cest, chodníků, stezek.
Provizorní opravy – lávky, přechody, zaštěrkování, v místech kde bude prováděna v nejbližší době další údržba nebo oprava. Uvedením do původního stavu v místech, kde byla při odstraňování poruchy narušena celistvost vozovky, chodníku, cesty (dlážděním, asfaltováním, betonováním, …). Vytvoření nového povrchu dle požadavku objednatele (dlážděním, asfaltováním, betonováním, štěrkováním …).
Opravy a čištění kanalizačních vpustí, propustků příkopů.
Po skončení zimního období (březen – duben) a před zimním obdobím (říjen) je vizuálně provedena kontrola průchodnosti (nezanesení), poškození (popraskané, chybějící části) u mostků, kanalizačních vpustí, propustků, příkopů a odvodnění. Při drobném znečištění je provedeno ruční vyčištění případně provedeny drobné opravy. V případě velkého znečištění, neprůchodnosti je provedena příprava pro údržbu velkou technikou (protlak). Další kontroly jsou prováděny v průběhu roku (většinou po větších deštích nebo přeháňkách, kalamitách …) nebo na žádost objednatele. Větší opravy a údržba je prováděna na základě požadavku objednatele nebo na základě zjištění zhotovitele a schválení objednatele.
Údržba cyklostezek a lyžařských stop
Údržba cyklostezek je prováděna na začátku sezóny (duben, květen) dle požadavku objednatele. V rámci kontroly jsou provedeny drobné opravy směrníků, informačních tabulí a značení, drobné vysprávky cest – vyštěrkování, odvodnění.
Před zimní sezónou je připraven plán vytváření a údržby lyžařských stop. Jsou připraveny tyče pro značení, případně upravena místa pro přejezdy terénních nerovností apod.
Další opravy a údržba jsou prováděny na základě požadavku objednatele.
Drobné opravy, údržba, čištění a udržování movitého a nemovitého majetku města. Na vyžádání objednatele jsou prováděny tyto služby dle požadavků. V rámci těchto služeb se jedná o budovy Městského úřadu, školní budovy v ul. Na Pilíři - prostory využívané mateřskou školkou, pro městskou knihovnu a další aktivity, budovy mateřské školky na sídlišti B. Němcové, v prostorách městského muzea, část prostor a budova zdravotního střediska a v dalších budovách v majetku města dle požadavku objednatele.
Mobiliář – lavičky, vývěsky, sběrné nádoby a odpadkové koše, posypové nádoby, další zařízení. Kromě pravidelných kontrol, je tento mobiliář udržován v provozuschopném stavu, natírán, v některých případech na sezónní měsíce rozmístěn a následně ukládán.

 

Přehled rozmýstěných laviček:

 

Pár obrázků viz Fotogalerie"

 

V přípravě

 • Oprava studánky pro vodu do kašen u Policie a u roubenky 2015
 • Přípravy odstavných ploch pro kontejnery na tříděnný odpad v Prkenném Dole a u mateřské školy B. Němcové 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • Spolupráce při realizaci dětského hřiště u školy 2011
 • Přebírání areálu bývalé DOS 2011_09
 • Výměna bidel Na Pilíři 2011
 • OPrava části střechy a nový přístřešek za radnicí 2010
 • Nová odstavná plocha pro auta u mateřské školy B. Němcové 2010
 • Nová autobusová zzastávka u vlakového nádraží 2010
 • Nový chodník na Rýchorském náměstí před poštou 2009

 

 

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace