Statistika

Počet zobrazených článků
415614

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz

Co se děje

V průběhu první poloviny února došlo k výměně Multicáry 4×4, která byla využívána v zimním období na posyp komunikací. Multicára, která sloužila v Žacléři především k posypu, byla pořízena v roce 1989 ještě pro potřeby nemocnice v Žacléři. Následně, při ukončení činnosti nemocnice, byla převedena do majetku města a následně TSŽ. Vzhledem k závadám, které již nebylo rentabilní dále opravovat, byla, po zjišťování dalších možností, vybrána jako nejvhodnější varianta nákup repasované, novější Multicáry 4×4 s prodlouženou kabinou s možností využití dalších nástaveb, zařízení s hydraulickým pohonem.

  2015 02 M26 posyp 01 2015 02 M26 posyp 02

Radek Ilchmann

 

V průběhu ledna bylo zahájeno kácení aleje topolů kolem cesty ke sportovnímu areálu. Kácení bylo provedeno Ing. Pavlem Klevcovem (soudní znalec pro posuzování zdravotního stavu dřevin a ochrana krajinného rázu, dendrologie) za asistence TSŽ. Postupně je prováděn úklid dřeva a větví. Kmeny a silné větve jsou prozatím uloženy na dvoře TSŽ (dle rozhodnutí RM bude prodáno), drobné větve jsou částečně rozštěpkovány, a zbytek nevhodný ke štěpkování připraven na odvoz do BIO kompostárny v Lubawce a část spálena. Rozhodnutí o pokácení již přestárlých a poškozených dřevin bylo vydáno již před několika lety. K vlastnímu pokácení dochází až nyní v návaznosti o rozhodnutí výsadby nových stromů. Tyto by měly být vysázeny na jaře letošního roku v rámci akce Den země, který již naše město několik let podporuje a ve spolupráci se školou, školkami a dalšími úspěšně realizuje.

2015 01 26 Kácení topolů ke hřišti 21 2015 01 27 Kácení topolů ke hřišti 042015 02 05 Kácení topolů ke hřišti 07 2015 02 18 Kácení topolů ke hřišti 04

Radek Ilchmann

Dne 9. 6. 2014 byl rozšířen sběr tříděného odpadu o kontejnery na bytový textil, oděvy, obuv a hračky. Jeden kontejner byl umístěn na Pilíři u bývalé kotelny a dva kontejnery jsou u vlakového nádraží.

Do kontejnerů patří:

 • oděvy
 • boty
 • hračky (měkké, tvrdé)
 • kabelky
 • bytový textil
 • prostěradla
 • přikrývky
 • povlečení atd.

Do kontejneru nepatří:

 • mokré, plesnivé
 • znečištěné zeminou a ropnými látky
 • ústřižky látek

2014 06 09 Nové kontejnery na oblečení a boty 02 2014 06 09 Nové kontejnery na oblečení a boty 04 2014 06 09 Nové kontejnery na oblečení a boty 05

 

 

 

Krásné jarní počasí nám v letošním roce začalo brzy a značně nám usnadňuje jarní práce. V Boberském lese bylo na připravené mýtiny vysazeno čtyři tisíce sazeniček smrčků, buků a olší. Byla tak dokončena další etapa prací po vytěženém lese a ukončeno rozšíření zalesňování nevyužité plochy v jeho těsné blízkosti. Nyní nás čeká péče o tyto sazenice.

Další činností našich zaměstnanců bylo vytrhání pařízků a zplanýrování míst, především na sídlišti B. Němcové a v ulici Revoluční, kde byly na podzim pokáceny poškozené a přestárlé stromy a keře. Tyto plochy byly následně osety travním semenem. 

2014 03 20 Výsadba lesa v Bobru 01 2 2014 04 07 Vytrhání pařízků a planýrky B Němcové 17 2014 04 04 Vytrhání pařízků a planýrky 03 

22. 4. 2014 Den země

V tento celosvětově uznávaný den byly vysázeny nové stromky dětmi ze základní školy a mateřských škol na sídlištích Na Pilíři a B. Němcové.

2014 04 22 Den země 03 2014 04 22 Den země 2014 04 22 Den země 36

V rámci čištění kanalizací a příkopů se podařilo zkontrolovat a vyčistit převážnou část hlavního kanalizačního řadu od Keramtechu přes sídliště B. Němcové, Bílou a červenou kolonii k ČOV Bobr. V dalším období budeme s čištěním a kontrolou pokračovat na druhé straně města od Keramtechu k náměstí a na sídlišti Na pilíři. V návaznosti na zkvalitňování kanalizační sítě bylo v měsíci březnu provedeno zatrubnění cca 50 m části otevřené kanalizace mezi firmou Köster a tenisovými kurty.

2014 04 02 Zatrubnění kanalizace u tenisových kurtů psince 09 2014 04 03 Zatrubnění kanalizace u tenisových kurtů psince 06 2014 04 18 Čištění kanalizací Na Pilíři 03

 

 

BIOKONTEJNERYDnes 8.4.2014 naši Polští kolegové rozvezli kontejnery na zelený odpad na stanovištích v ul. J. Jaroše (za bunkrem), na Jiřím kopci, v ZO Sad (pod kostelem) a pod zahradami na cestě k bývalé ČOV. V ZO Jih (ve střízliváku) kontejner prozatím umístěn nebyl z důvodu výstavby nového vodovodního řádu do Prkenného Dolu. Jakmile bude výstavba ukončena, resp. bude-li možné kontejner navézt a vyvážet, dáme ho zpět. Další kontejnery, o které je ze strany občanů zájem se snažíme  zajistit dotačním titulem na rozšíření projektu pro svoz bioodpadů a sběru dalších odpadů. Projekt je již zpracován a je ve schvalovacím procesu. Pokud budeme úspěšní, předpokládáme rozšíření do dalších lokalit. Požadavky byly vzneseny např. z Bobru, Nádražní ulice v zahrádkové osadě vedle "porcelánky", v ul. Pod Zahradami na pilíři. Jakmile by se nám podařilo zajistit další kontejnery, budete informování na těchto stránkách o jejich rozmístění. Vyvážení kontejnerů bude ve shodném režimu jako v loňském roce většinou výměnným způsobem. Vzhledem k manipulaci a potřebám města, může být z některých míst kontejner vyvezen a nový přistaven až nasledující dny. Děkuji, že do kontejnerů nevhazujete jinné odpadky než trávu, větvičky, listí a další "zelený" odpad z vašich zahrádek.
Radek Ilchmann 

Rozmístění kontejnerů

 

 

 

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace