Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 1.6.2019 proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu.

Rozpis časů a stanovišť:
09,00 - 09,30 hod. u bývalé kotelny Na Pilíři (naproti sauně)
09,30 - 10,00 hod. areál KSÚ - TSŽ u vlakového nádraží (sběrné místo elektroodpadu)

V areálu KSÚ je možno odevzdat i elektrospotřebiče a železný odpad.

 

NO 06 2019