Statistika

Počet zobrazených článků
415614

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz

 Navázání na loňskou sezónu.
Tak jako jsme v loňské zimní sezóně upravovali běžecké tratě pro milovníky klasické bílé stopy v žacléřských osadách Bobr a Černá Voda, tak bychom chtěli pokračovat i v letošní sezóně. Trasy jsou nenáročné, vysloveně rekreační okruhy, které na sebe vzájemně navazují a dají se snadno propojit. Jeden z možných nástupů je pod Žacléřským hřbetem zvaným Polák u TirBaru ve výšce 645 m n. m. Stopa vede k severu a mírně klesá (2,5 km) až ke státní hranici s Polskem 600 m n. m. Zde je oproti loňské trase trochu změna – trasa by měla navázat pod lesem přes nový mostek až na polskou hranici, kterou kopíruje až k přechodu mezi Bobrem a Niedamirowem. Dále pokračuje k můstku podél státní hranice (1,5 km) až na Růžový palouček. Cestou byste měli narazit na odbočku k restauraci a penzionu Krakonoš. Za můstkem přes Boberský potok navazuje na 4 km okruh pod Růžovým paloučkem 626 m n. m. Další trasa pak klesá až k rozcestí v Černé Vodě, kde navazuje na další 5km dlouhý okruh osadou. Na konci Černé Vody se můžete rozhodnout, zda budete pokračovat dále směrem do Královce (2 km) nebo zda se vrátíte po okruhu. Cestu také můžete ukončit na poslední 3 km okruhu, který je upraven západně pod železniční tratí Žacléř – Lampertice. Ukončení nebo naopak v případě opačného postupu nástup do stopy je naproti firmě Koster za žacléřským nádražím. Dále se pokusíme navázat i na okruh z Černé Vody nad Lampertice přes Dvorka do Královce k vlakovému nádraží a zpět ke hřbitovu a do Černé Vody. Tuto trasu nám bohužel loni několikrát rozjeli traktory a čtyřkolky, které projížděli z Lampertic do Královce přes Dvorka a dále kolem železniční trati. Další úsek v Černé vodě zase využívali mašeři se psím spřežením. Za železniční trati nám pejskaři šlápotí ve stopě venčit své miláčky. Nevím, jestli tyto aktivity jsou úmyslné, nebo zda si tito milovníci běžeckých stop neuvědomují, že nejenom ničí stopy uživatelům běžek ale, že tím i ničí něčí práci, která něco stojí a město vynakládá prostředky na její údržbu nejenom pro místní občany, ale i návštěvníky našeho městečka.

Radek Ilchmann

V průběhu listopadu rozmístili pracovníci úseku komu­nálních služeb a údržby (KSÚ) na některá problémová silniční stoupání nádoby s posypovým materiálem. Zatím byly žluté kontejnery umístěny v Prkenném Dole nad „kapličkou“ a na křižovatce nad podchodem u „Baby Jagy“, v Žacléři ke vjezdu na parkoviště u radnice, na vjezdu do ul. Zámecké u „Roubenky“ a na křižovatce u DMH – sjezd z uličky od bývalé trafiky pí Ježkové a sjezdu do vězeňské ulice. Nádoby jsou na­plněny štěrkem, který se používá na posyp vozovek.  
Radek Ilchmann 

Dle zákona č. 458/2000 Sb § 68 odst. 7 musí provozovatel udržovat volný pruh o šířce 2 m u středotlakého plynovodu (1 m na obě strany od osy plynovodu). Provozovatel plynovodu, tj. RWE Distribuční služby, s.r.o. proto vytyčil a označil stromy rostoucí nad plynovodem. Následně dne 16. listopadu pokáceli pracovníci KSÚ označené stromy (borovice, smrky) vedle schodů ke Kulturnímu klubu Jana Švermy. Tyto hezké a zdravé stromy byly bohužel v minulosti vysázeny přímo nad plynovodem Následně dne 16. listopadu pokáceli pracovníci KSÚ označené stromy (borovice, smrky) vedle schodů ke Kulturnímu klubu Jana Švermy. Tyto hezké a zdravé stromy byly bohužel v minulosti vysázeny přímo nad plynovodem.

Jak bylo slíbeno občanům v této lo­kalitě při dokončovacích pracích nové kanalizace a nové komuni­kace, byl započat „velký“ úklid a demolice starých a nebezpečných kůlen na přilehlých pozemcích mezi jednotlivými domy. Začalo se s likvidací kůlen od čp. 214. Nejprve byly strženy dřevěné kůlny a poté provedena demolice zděného objektu. Odpad byl vytříděn, použitelný materiál – dřevo, cihly, byl využit pro další potřeby města, ostatní bylo odvezeno na skládku do Bohuslavic. Zatím bylo odvezeno 6 kontejnerů o objemu 30 m3 růz­ného odpadu,  který byl naházen v kůlnách a za nimi. Po odstra­nění odpadu a suti byla připra­vena plocha pro stání vozidel o stejné velikosti, jako jsou plochy před novými domy v červené kolonii (domy s pečovatelskou službou). Vzhledem k úsporným opatřením nebyla plocha vyasfaltována nebo vydlážděna dlažbou, ale byly prozatím využity cihly z původní stavby. Dále je postupně prováděna likvidace dalších kůlen a úklid pozůstatků zahrádek, altánů, zbytků oplocení, kůlů a náletů. Tato „očistná kůra“ bude probíhat až do začátku zimy. Pokračovat budeme na jaře.           
Radek IlchmannVážení spoluobčané, obyvatelé a návštěvníci Rýchor,

v současné době dochází k rozsáhlé opravě vodovodního přivaděče, zásobujícího část města Žacléře z prameniště Rýchory. Z tohoto důvodu je úplně uzavřena cesta od žacléřského zámku k chatě Hubertus. Z přiložené situace je zřejmá jak uzavřená cesta, tak objízdná trasa do oblasti Vízov a k chatě Hubertus. 

Objka_acl_-_Hubertus__

!!! Objízdná trasa je sjízdná se zvýšenou opatrností a je nutno přihlížet k aktuálnímu počasí a typu dopravního prostředku !!!


Předpokládaná doba oprav je cca tři týdny, tj. do 05.09.2010. Po tomto termínu započne oprava zmíněné cesty firmou POPR, s.r.o.

Děkujeme za pochopení a shovívavost

Podkategorie

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace