Žacléřská bílá stopa - trasy pro běžkaře 22.02.2017

22.02.2017 -  po oteplení a deštích trasy beze sněhu , v lese a na některých místech zbytky rozbředléhho sněhu s částečnou stopou.

10.02.2017 -  projeta stopa skustrem pro klasiku na běžky od Köstru, kolem Růžového paloučku, kolem letiště v Bobru a dále projeta stopa skustrem pro klasiku přes Černou vodu do Královce, přes hlavní silnici podél trati na Dvorky a zpět do Černé Vody. Sníh tvrdy zmrzlý, místy ledovka.

07.02.2017 - po víkendovém oteplení a mrholení stopy vymrzlé a částečně vyfoukané. Pro nedostatek čerstvého sněhu nelze skutrem obnovit.

Změna ceníku prací TSŽ

Vážení občané, obchodní partneři,
od 1. 1. 2017 dochází k úpravě cen prací prováděných naší společností.  Děkujeme za pochopení a doufáme, že nové skutečnosti vás neodradí od další spolupráce. Aktuální ceník najdete na těchto stránkách v sekci „Služby a ceník“ - Ceník TSŽ platný od 1. 1. 2017.  Nový ceník byl schválen RM - valnou hromadou dne 23. 11. 2016.
Za TS Žacléř, spol. s r.o.
Ing. Petr Kozák, jednatel společnosti

Kontrola kvality vody

V minulém týdnu jste možná i Vy objevili ve schránce leták vyzývající ke kontrole kvality pitné vody.  Reklamní leták velmi nápadně, pravděpodobně záměrně, připomínal úřední nařízení.

Vyzýváme všechny odběratele, aby na toto oznámení nereagovali. S dostupných informaci vyplývá, že laboratoř, která provádí nabízené rozbory není akreditována. Jedná se pouze o trik, jak z lidí vytáhnout peníze.

Technické služby Žacléř, jako provozovatel vodovodu, provádí ročně kolem 70 rozborů vody a to v souladu s platnou legislativou. Všechny rozbory pitné vody provádí akreditovaná laboratoř Hydrolab v Trutnově. Přestože kvalita pitné vody v Žacléři je dlouhodobě velmi dobrá, v případě jakékoliv pochybnosti se na nás můžete obrátit. Sjednáme okamžitou nápravu a eventuálně zajistíme kontrolní rozbor u akreditované laboratoře.

Přerušení dodávky pitné vody v Bobru

Vážení spoluobčané,

ve středu 15.2.2017 od 08:00 do 14:00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na tlakovém pásmu VDJ S. Bobr z důvodu opravy poruchy na vodovodním řadu. 

Děkujeme za pochopení.

Lavice na vycházkových trasách

V zimních měsících pracovníci TSŽ připravili nové lavice na vycházkové trasy v okolí Žacléře. V únoru byly umístěny lavice na "Naháňce" - nová cesta z ul. J. Jaroše do Bobru kolem bývalého statku, v Bobru na cestě od bývalé hospody na přechod do Polska, a na odbočce přes louky ke Köstru na silnici od čističky odpadních vod v Bobru na hlavní silnici.

Nové kontejnery na textil

Bílé kontejnery na sběr oděvů, obuvi, textilu a hraček byly v našem městě umístěny na místech pro sběr tříděného odpadu v ul. Nádražní u vlakového nádraží a v ul. Na Pilíři u bývalé kotelny. Vzhledem k zájmu jak občanů tak i firmy, zajišťující sběr tohoto tříděného odpadu, byl navýšen počet těchto kontejnerů a rozšířena sběrná místa. Nově jsou tyto kotejnery umístěny v Žacléři na sídlišti B. Němcové naproti mateřské školce, v kolonii u konzumu Kolonial Vích, v Bobru na křižovatce od Boberského hřbitova vedle domu čp. 111 a v Prkenném Dole mezi kapličkou a areálem Bret. Do kontejnerů můžou být vhazovány nepotřebné textilie čisté, zabalené nebo v pytlích. Děkujeme, že do nich nevhazujete jiný odpad.

Cena vody 2016

Vážení odběratelé,

na svém 9. zasedání zastupitelstvo města Žacléř schválilo pro příští rok tyto ceny: vodné 36,37 Kč včetně DPH, stočné 41,69 Kč včetně DPH, celkem tedy 78,06 Kč včetně DPH.

Důvodem zvýšení ceny stočného je nutnost plnit podmínky, za kterých byla z evropskýcha státních fondů čerpána dotace na rekonstrukci a rozšíření kanalizačního systému ve městě.

Automatický systém řízení (ASŘ) na TSŽ

 V roce 2014 byl v rámci jedné části projektu, Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou (2. etapa), instalován automatický systém řízení technologického procesu úpravy a čerpání pitné vody. Vodojemy Zámek, Horní a Dolní Porcelánka a ÚV Prkenný Důl byly vybaveny novou elektroinstalací, zařízeními pro měření výšky hladin v nádržích, aktuálních průtoků a sběrači dat. Data z jednotlivých objektů jsou přenášeny rádiovým signálem na centrální dispečerské stanoviště, které je umístěno v budově TSŽ. Zde jsou veškerá data ukládána a zároveň promítána ve formě vizualizace na monitor dispečerského PC. Podřízené dispečerské stanoviště je v místnosti obsluhy úpravny vody.

Podkategorie