Statistika

Počet zobrazených článků
415613

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz

 

Povodně na začátku června se přehnaly v podstatě celými Čechami, Morava a Slezsko byly zasaženy  méně. Tentokrát se povodně nevyhnuly ani našemu městu. Naštěstí škody jsou nesrovnatelně nižší, než například v Křešicích, kam byla později městem Žacléř zaslána materiální pomoc. Velká voda řádila zejména na Sněžném potoce a také na potoce Bobr, kde došlo k vyplavení dvou objektů. V tomto článku Vás seznámím s dopadem povodní na vodohospodářskou infrastrukturu města Žacléř. S celkovou situací ve městě Vás pravděpodobně seznámí starosta. Město Žacléř tentokrát mělo velké štěstí, že pouze shodou náhod nesmírně vydatná srážka, která způsobila bleskovou povodeň ve Svobodě nad Úpou a na druhé straně v Rudníku, a která si vyžádala jeden lidský život, nespadla na Rýchorách, ale pouze o několik málo kilometrů dál v oblasti Černé hory, tj. v podstatě na vedlejším kopci. Jinak by situace jak v Prkenném Dole tak v Bobru byla mnohem dramatičtější.  

 

V Prkenném Dole byl poškozen jímací objekt úpravny vody společně s přístupovým mostkem k úpravně. Pod mostkem došlo k zaseknutí několika kusů dřeva a pak již voda nestíhala protékat propustkem a zaplavila mostek. Kameny nesené vodou poškodily česle odběrného objektu. Voda co tekla přes cestu následně vymlela prostor za navigačními zdmi. I kanalizací protékalo velké množství vody. Tato voda nesla množství materálu, převážně se jedná o kameny, které pak zcela zanesly a zablokovaly česle jak na čerpací stanici pod Zahradami, tak na čistírně odpadních vod v Bobru.

 

 

V pondělí 24.  června dokončila naše společnost instalaci dvou odkalovacích hydrantů v ulici Boberská. Oba hydranty umožní odkalení této části žacléřského vodovodu. Očekáváme, že kvalita dodávané vody občanům bydlících  v ulici Boberská by se měla podstatně zlepšit. Podrobnější informace včetně fotografií najdete v části webu Vodovody a kanalizace v článku Dokončené akce.

 

 

Ing. Miroslav Roubínek

Vrtani der pro tabule na geologickou expoziciCo to zase TSŽ provádějí před školou? Na to se v Usazovani tabulek pro geologickou expoziciposlední době ptalo mnoho občanů, procházejících po chodníku mezi kulturním klubem a základní školou. Odpověď zní: připravovaly místo pro expozice v rámci projektu „Geologie pro všechny – českopolská geologická stezka“ připravované našimi žáky základní školy, Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov a evropské unie – fondu regionálního rozvoje Jedná se o chodníček, vysypaný kamínky, osazený devíti kameny z okolních lomů, u kterých jsou umístěny informační tabulky.
TSŽ byly osloveny učitelem p. Mgr. Radovanem Vlčkem, zda by Zakladni informacni tabule v ceskem jazycezhotovily informační tabule a připravily místo pro vybudování stezkyZakladni informacni tabule v polskem jazyce pro projekt našich žáků základní školy. V průběhu příprav byla expozice zahrnuta do příhraniční spolupráce a rozšířena i pro naše polské sousedy a bylo nutno ještě připravit další tabulky pro texty v polském jazyce.
Radek Ilchmann

 

 

 

V pondělí  17.6. na žádost města Žacléře jsme , jako jeho organizační složka zajistili odvozVykldn_humanitrn_sbrky_v_Keicch humanitární sbírky, která se uskutečnila napomoc obcím postižených záplavou. Jednalo se o úklidový, hygienický a dezinfekční materiál spolu s pitnou balenou vodou. Náklad zaplnil dodávkový vůz TS a cílovou stanicí byla obec Křešice u Litoměřic.  
Další informace na stránkách města Žacléře:  www.zacler.cz
 
Ing. M. Netolický
 
Ucastnici_pred_vjezdem_do_tridirnyV úterý 7. 5. 2013 navštívil starosta M. Vlasák, místostarostka Bc. E. Renerová, ředitel TSŽ ing. M. Netolický a vedoucí KSÚ R. Ilchmann polský SANIKOM – naši partnerskou organizaci – technické služby v Lubawce. Pro místostarostku a nového ředitele TSŽ bylo toto první setkání a seznámení se s ředitelem Sanikomu p. Andrzejem Vojdylou a p. Grzegorzem Szmajdzińskim vedoucím - ředitelem rozvoje.
 
Kromě seznámení bylo hlavním důvodem schůzky domluvení termínů svozu Vykladani_bioodpadu_v_kompostarneBioodpadů – převozu „zelených kontejnerů“ ze Žacléře do komopostárny v Lubawce. Termíny svozu, které byly realizovány v roce 2012, byly akceptovány polskými kolegy i pro rok 2013. V praxi bude tedy probíhat převoz zpravidla 4 × týdně až do podzimních měsíců a naplnění množstevní kvóty 468 t Hala_kompostrnybioodpadu. Polská strana připravuje rozšíření kapacity kompostárny a pak bychom mohli jednat o případném navýšení množství převáženého zeleného odpadu.
Dalším bodem jednání byla prohlídka nové třídírny směsného odpadu, kterou polští kolegové vybudovali a spustili v závěru roku 2012 do provozu. Vstupni_objekt_tridirnyZde jsou směsné odpady tříděny na druhotné suroviny určené k recyklaci (kovy, sklo, plasty, papír), bioodpady určené do kompostárny a neupotřebitelný odpad je zasílán do spalovny. Třídírna a kompostárna jsou produkty italských a francouzských firem a jsou jedny z nejmodernějších, které jsou v současné době ve světě vyráběny a Velin_tridirnyprovozovány. Tyto informace a provozy jsou velmi přínosné i pro naše  město. V současnosti zatím využíváme pouze služeb kompostárny. Do budoucna, pokud nám to umožní legislativa a polští kolegové budou nakloněni další spolupráci, bychom mohli využít i možnost Pas_s_rozemletymi_odpadkylikvidace směsných odpadů z našeho města v této moderní třídírně. Dle mého názoru je toto řešení určitě vhodnější než ukládání odpadů na skládku. I vzdálenost této třídírny od našeho města je kratší než skládka v Bohuslavicích. Do budoucna i finanční náklady na odvoz a hlavně skládkovné, které se má cenově dle posledních informací až ztrojnásobit, by se mohly, když ne snížit tak alespoň zůstat ve Tridici_pasystávající výši.
Radek Ilchmann

Podkategorie

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace