Statistika

Počet zobrazených článků
415615

Kontakt

Technické služby Žacléř,
spol. s r. o.


Nádražní 237, 542 01 Žacléř
IČ: 25991558
DIČ: CZ25991558
společnost je zapsána
v OR vedeném KS v HK, 
odd. C, vl. 18386

Tel.: +420 499 776 389 
email: posta@tszacler.cz

-----------------------------------

Pracovní doba:
Po - Pá:     6.00 - 14.30

Úřední doba:
Po - Pá:     7.00 - 15.00

Ověřená firma

Technické služby Žacléř, spol. s r.o. - netfirmy.czTechnické služby - netfirmy.cz

V této části webu se budu pravidelně vracet k akcím, které se na úseku Vodovodů a kanalizací provedly v letech  minulých a které byly buď natolik důležité pro fungování města Žacléř, nebo nějakým způsobem zajímavé, že je dobré si je připomenout. Zároveň k těmto akcím zveřejníme i fotodokumentaci, se kterou se doposud nemohli naši občané seznámit, snad ve zcela vyjimečných případech na stránkách Žacléřského zpravodaje. První článek věnuji výměně 958 m (tedy prakticky 1 km) vodovodního přivaděče z prameniště Rýchory z roku 2010. Tato výměna byla nezbytná v souvislosti s rekonstrukcí cesty prováděnou Správnou KRNAP. Délka 1 km byla vyměněna v podstatě za tři týdny.

Vodovodní přivaděč z prameniště Rýchory je celkem dlouhý 2865 m. Byl postaven v letech 1910 - 1912 jako součást tehdejšího vodovodního systému města zahrnující dále samotné prameniště (sběrné jímky a drény) a vodojemy Horní a Spodní Porcelánku. Přivaděč byl realizován převážně z litiny, nicméně úsek zhruba od odbočky k současné chalupě Hubertus až po zhruba nad porcelánku byl proveden z eternitu, tj. z azbestocementu. Toto potrubí je podstatně méně odolné, než například potrubí litinové. Celá délka eternitového potrubí se nacházela v cestě, což způsobovalo problémy a docházelo vlivem zatížení projíždějícími vozidly k poruchám v četnosti zhruba 2x ročně. 

Začátkem srpna nás navšrívil p. Dus, zástupce stavební společnosti POPER, s.r.o., která měla pro Správu KRNAP rekonstrukci cesty realizovat. Účel jeho návštěvy bylo oznámení zahájení prací a žádost o vytyčení řadu. Následnou diskuzí zejména o rozsahu a o způsobu provedení rekonstrukce cesty bylo jasné, že starý eternitový řad rekonstrukci cesty nemůže vydržet. Času bylo velmi málo, byli jsme limitování hlavně zahájením prací na cestě.

 

akce let minulych1     akce let minulych2

Zahájení prací u rozcestí "Nad Porcelánkou"      Výkopové práce a rozvinuté potrubí

                                                                    (v levé části cesty) u Bílého kříže

 

Nakonec jsme vyjednali časový prostor tří týdnů pro výměnu eternitové části řadu, s tím, že do 3. září 2010 musí být výměna řadu hotová. Práce začaly 16. srpna 2010 v místě  rozcestí "Nad Porcelánkou". Cesta musela být uzavřena pro veškerou dopravu. Objízdná trasa vedla od křižovatky nad Zámkem přes Prkenný Důl následní po lesní cestě přes horní část osady Rýchory až na křižovatku kousek od Hubertusky. Bohužel  ze strany mnohých cyklistů nebyla uzávěra respektována. Výkopové práce byly zahájeny zhruba v polovině úseku, u rozcestí "Nad Porcelánkou". První etapa byla tedy provedena z tohoto místa až k odbočce na Hubertus, druhá navazovala ze stejného místa až k odbočce potrubí k vodojemu nad porcelánkou.

 

Přivaděč je ukončen ve vodojemu Horní Porcelánka. Zásobování vodu do tohoto vodojemu bylo však zajištěno čerpáním z druhého "pocelánského" vodojemu, tj. ze Spodní Porcelánky a nebylo nutné tak na tři týdny přerušit dodávky pitné vody pro velkou část města (sídliště Boženy Němcové a Betlém). V důsledku prací na výměněně řadu se tak pochopitelně navýšila výroba pitné vody úpravně vody v Prkenném Dole. 

 

akce let minulych3     akce let minulych4

Nalezený konec litinového potrubí z                      Příprava dvou 100 m potrubí DN 100 ke spojení.

prameniště poblíž odbočky na Hubertus               Spojení se provede speciální elektrotvarovkou.                 

Eternitové potrubí je díky obsahu azbestu nebezpečným odpadem, tj. byly pečlivě vysbírány veškeré části starého potrubí a odvezeny na skládku. Azbest škodí tím, že například při řezání nebo broušení uvolňuje velmi ostrá mikroskopická vlákna, které při vdechnutí poškozují plicní tkáň natolik, že může způsobit rakovinu. Proto byly tyto činnosti omezeny pouze na nezbytně nutné minimum. Na skládku bylo nakonec uloženo 5,02 tuny odstraněného potrubí.

Staré potrubí bylo nahrazeno polyethylenovým potrubím DN 100. Toto potrubí se dodává ve formě stočené hadice o délce 100 m v jednom "klubíčku". Potrubí se muselo natáhnout, aby se narovnalo a následně bylo pomocí elektrotvarovek svařeno a uloženo do země. Práce s potrubím nebyla snadná díky jeho váze a velikosti. Na obou koncích bylo potrubí napojeno na stávající litinový respektive železný řad.

 

akce let minulych5  

Vlastní svár se provedl pomocí elektřiny

 

Tato stavba mimořádná délkou vyměňovaného řadu a minimem času k realizaci byla k uvedenému dni dokončena.

Odkazy

 maly_znak        logo_san_1 
Město Žacléř      Sanikom PL

 

Copyright © 2017 | Kabelová televize Žacléř & Aleš Kubíček. Administrace